Elca-drive

Als vervanger voor de Google-drive Dropbox en Skydrive achtigen !! ElcaDrive !!


hebben wij al sedert lange tijd een Harde schijf op afstand de zogenaamde ElcaDrive. Deze ElcaDrive kan door linux, Windows en natuurlijk onze favoriet Apple worden gelezen.

Inmiddels maken meerdere klanten hier al gebruik van maar de desbetreffende pagina op de website ontbrak :-))

Uit behoeft het eigenlijk niet, gewoon inloggen en kunnen werken delen mappen maken wat u maar wilt.
Uiteraard wordt uw ElcaDrive op afstand, dagelijks gebackuped en is overal vandaan bereikbaar.

Belangrijk voordeel van onze ElcaDrive is UW DATA IS VAN U EN NIET VAN ANDEREN, wj zullen en mogen uw data nooit gebruiken.

Lees hieronder hoe de voorwaarden van Google Dropbox en Skydrive zijn, om u een idee te geven van wat wij niet doen.


Wij hebben onderstaande tekst gecopieerd van een website van http://www.cad-company.nl maar vonden de data dermate belangrijk dat wij de teksten hebben overgenomen::


Google Drive, Dropbox of SkyDrive

Veel mensen gebruiken Google Drive of Dropbox voor het delen van hun informatie. De Microsoft Skydrive is wat minder bekend maar valt in dezelfde categrorie “cloud-storage”. Al deze services maken het voor gebruikers mogelijk om hun data op te slaan in de wolken ofwel op Internet. Toch zijn er wel wat verschillen maar een heel specifieke wil ik toch graag even met jullie delen. Namelijk van wie is de informatie die je op deze services, deze diensten zet.

Google Drive

Onderstaande tekst is afkomstig uit de voorwaarden van Google, die hier in zijn volledigheid zijn te vinden.

Uw Inhoud in onze Services

Sommige van onze Services staan u toe inhoud toe te voegen. U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.

Wanneer u inhoud uploadt naar, of anderszins toevoegt aan, onze Services verleent u Google (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe Services te ontwikkelen. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Services staakt (bijvoorbeeld voor een bedrijfsvermelding die u heeft toegevoegd aan Google Maps). Bepaalde Services kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende Service is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze Services voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die Services verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze Services.

Meer informatie over hoe Google inhoud gebruikt en opslaat, kunt u vinden in het privacybeleid of in de aanvullende voorwaarden voor bepaalde Services. Als u feedback of suggesties voor onze Services indient, kunnen we uw feedback of suggesties gebruiken zonder enige verplichting aan u.

Dropbox

Onderstaande tekst is afkomstig uit de voorwaarden van Dropbox, die hier in zijn volledigheid zijn te vinden.

Your Stuff & Your Privacy

By using our Services you provide us with information, files, and folders that you submit to Dropbox (together, “your stuff”). You retain full ownership to your stuff. We don’t claim any ownership to any of it. These Terms do not grant us any rights to your stuff or intellectual property except for the limited rights that are needed to run the Services, as explained below.

We may need your permission to do things you ask us to do with your stuff, for example, hosting your files, or sharing them at your direction. This includes product features visible to you, for example, image thumbnails or document previews. It also includes design choices we make to technically administer our Services, for example, how we redundantly backup data to keep it safe. You give us the permissions we need to do those things solely to provide the Services. This permission also extends to trusted third parties we work with to provide the Services, for example Amazon, which provides our storage space (again, only to provide the Services).

To be clear, aside from the rare exceptions we identify in our Privacy Policy, no matter how the Services change, we won’t share your content with others, including law enforcement, for any purpose unless you direct us to. How we collect and use your information generally is also explained in our Privacy Policy.

You are solely responsible for your conduct, the content of your files and folders, and your communications with others while using the Services. For example, it’s your responsibility to ensure that you have the rights or permission needed to comply with these Terms.

We may choose to review public content for compliance with our community guidelines, but you acknowledge that Dropbox has no obligation to monitor any information on the Services. We are not responsible for the accuracy, completeness, appropriateness, or legality of files, user posts, or any other information you may be able to access using the Services.

Microsoft SkyDrive

Onderstaande tekst is afkomstig uit de voorwaarden van Microsoft SkyDrive, die hier in zijn volledigheid zijn te vinden.

Uw inhoud

Afgezien van het materiaal dat we u in licentie geven, maken we geen aanspraak op het eigendom van de inhoud die u beschikbaar stelt via de service. Uw inhoud blijft van u. Inhoud die u of anderen beschikbaar stellen via de service worden ook niet door ons gecontroleerd, bevestigd of impliciet goedgekeurd.

U bepaalt wie toegang krijgt tot uw inhoud. Als u inhoud deelt op openbare locaties binnen de service of op locaties die u deelt met personen die u heeft geselecteerd, gaat u ermee akkoord dat iedereen met wie u die inhoud deelt, de inhoud mag gebruiken. Wanneer u anderen toegang geeft tot uw inhoud op de service, geeft u hen gratis en niet-exclusief toestemming om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, weer te geven, te verzenden en te communiceren, uitsluitend met betrekking tot de service en andere producten en services van Microsoft. Als u anderen deze rechten niet wilt geven, moet u de service niet gebruiken om inhoud te delen.

U beseft dat Microsoft de inhoud mogelijk nodig heeft en u geeft Microsoft hierbij het recht om inhoud die op de service is gepubliceerd te gebruiken, te wijzigen, aan te passen, te reproduceren, te distribueren en weer te geven voor zover dit nodig is om de service te kunnen aanbieden.

Respecteer de rechten van artiesten, uitvinders en anderen. Inhoud kan beschermd zijn door copyright. Mensen die in media worden afgebeeld, kunnen portretrechten hebben. Het delen van inhoud op een manier waarbij het auteursrecht en rechten omtrent intellectueel eigendom en privacy van anderen worden geschonden, houdt een schending in van deze overeenkomst. U verklaart en staat er voor in dat u alle benodigde rechten bezit om de rechten die in dit artikel worden genoemd te mogen verlenen en dat het gebruik van de inhoud geen overtreding van welke wet dan ook betekent. U bevestigt ook dat indien u persoonlijke gegevens van derden gebruikt in uw inhoud, dat u daarvoor toestemming heeft verkregen van deze derde en dat u daarbij de wetgeving omtrent gegevensbescherming zult respecteren. Wij betalen niet voor inhoud. We kunnen weigeren uw inhoud te publiceren om welke reden dan ook of geheel zonder reden. We kunnen op ieder gewenst moment inhoud van de service verwijderen als u deze overeenkomst schendt, of we kunnen besluiten de service te annuleren of op te schorten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van gegevens die u opslaat op de service. Bij annulering of opschorting van de service kunnen uw gegeven definitief van de servers worden verwijderd. Wij zijn niet verplicht gegevens weer beschikbaar te stellen wanneer de service wordt opgeschort of geannuleerd. Als gegevens zijn opgeslagen met een verloopdatum, kunnen deze gegevens ook vanaf die datum worden verwijderd. Verwijderde gegevens kunnen mogelijk niet meer worden teruggehaald.

De Microsoft SkyDrive is overigens net als de andere services cross-platform te gebruiken. Belangrijke nieuwe toevoeging daarbij is dat je de eigen SkyDrive kan opnemen in de Bestand explorer/File explorer van Windows 7 computers. Hierdoor kan je dus rechtstreeks opslaan op je SkyDrive. De SkyDrive apps zijn hier te vinden.

Conclusie

Let dus even op wat je waar neer zet en welke rechten je uit handen geeft. Google Drive is daarbij de minst vriendelijke service, per slot van rekening is het materiaal van jullie en jullie klanten en niet van hun.

En daaraan toegevoegd, je kan soortgelijke service ook veilig en vertrouwd bij ons Elcanet betrekken.

 
Share

Voip
Wij bieden u IP telefonie aan tegen gunstige prijzen. Lees meer...

service icon firewall
Hoe is het gesteld met onze veiligheid ?
Lees meer...

service icon cloud
Wat is die Cloud nou eigenlijk en wat doen we ermee ? Lees meer...

service icon support
Hoe maak ik een Support ticket aan ? Lees meer...

service icon mail
Onze uitgekiende back up strategie!
Lees meer...